Kenneth Abrahamsson – seniorkonsult

Lärgemenskaper för analys, eftertankar och framåtblick

Kenneth Abrahamsson Senior consultant

Leave a comment

Kenneth Abrahamsson

 

Jag har gedigen erfarenhet av strategiska frågor om forskning och policy, utvärdering, omvärldsanalyser, och policylärande  inom områdena utbildning, arbetsliv, välfärd och hälsa. Jag har svarat för ett stort antal nätverk, konferenser och arenor inom dessa områden.

Jag är docent i pedagogik, adjungerad professor i arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet (www.ltu.se)  och senior rådgivare för Global Utmaning samt med i styrelsen för Föreningen för folkbildningsforskning. Jag arbetar med uppdrag inom rätt skilda områden om utbildning, lärande och hälsa samt gör en del sakkunniguppdrag åt universitet och högskolor.

Fyra områden intresserar mig särskilt:

  • att synliggöra betydelsen av ny kunskap, kompetens, bildning, insikt och reflektion i arbete och vardag
  • att analysera forskningsstrategiska frågor och främja brobyggande mellan forskning och praktik
  • att studera sociala innovationer, mångfald och hållbar utveckling i samhälle och arbetsliv 
  • att utgå från att varje liv är värt att berätta (mottot för Föreningen Liv i Sverige)

Fields of interests: 

  • to illuminate the meaning of new knowledge, competence, education and cultivation (“bildung”) in work and everyday life
  • to analyse strategic research issues and promote bridge building between research and practice
  • to study social innovations, diversity challenges and sustainable development in society and working life
  • to start with the premise that every life has a story that is worth to tell..