Kenneth Abrahamsson – seniorkonsult

Lärgemenskaper för analys, eftertankar och framåtblick

Texts/texter

Selection of publications in English

 • Abrahamsson, K. (1976) The need for a dialogue. On the counseling needs of presumptive adult learners in higher education Second rev. edition. Akademisk avhandling, Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, Stockholm 1976.
 • Abrahamsson,K., Kim, L.& Rubenson, K. (1980) The value of work experience in higher education. A study of work experience as a substitute for formal academic entrance requirements. Reports on education and psychology, No. 2/1980, Stockholm Institute of Education.
 • Abrahamsson, K. (1982) Knowledge gaps, bureaucracy, and citizen participation : towards alternative communication models, in Communication, Vol. 7. pp 75-102.
 • Abrahamsson, K. (1984) Does the adult majority create new patterns of student life? Some experiences of Swedish higher education. European Journal of Education, Vol. 19, No. 3, 1984, pp 283- 298.
 • Abrahamsson, K. (1985) Prior life experience in higher education, in Husén, T.& Postlethwaite T N (eds.) International Encyclopedia of Education, Pergamon Press, Oxford 1985
 • Abrahamsson, K. (1986) Adult participation in Swedish higher education. A study of organizational structure, educational design and current policies Almqvist&Wiksell International, Stockholm 1986
 • Abrahamsson, K. (1991) Learning rights 2000: Reflections on Swedish Policies on adult learning, competence and citizenship. Swedish National Board of Education.
 • Abrahamsson, K (1999) Vocational Education and Training in Sweden, CEDEFOP Abrahamsson, K. (1996) Time policies and lifelong learning. International Encyclopedia of
 • Adult&Continuing Education, spring 1996.
 • Abrahamsson,K. (1999) Bridging the gap between education and work, in van Wieringen&Atwell,G. (1999) Vocational and Adult Education in Europe. Kluwer Academic Press
 • Abrahamsson, K. (2001) Towards new lifelong learning contracts in Sweden, in Aspin,D.,Chapman,J., Hatton, M.&Sawano, J. (2001) International Handbook of Lifelong Learning. Part Two. Kluwer Academic Publishers: Dordrecht., page 339-366.

Publications in Swedish

 • Abrahamsson, Kenneth, (1982, red.). Vad är den goda erfarenheten värd? Stockholm: UHÄ/ Liber Utbildningsförlag.
 • Abrahamsson, Kenneth (1984, red. ) Bildningssyn och utbildningsreformer. Om bildningsmål i gymnasium och högskola” Utbildningsförlaget Liber
 • Kenneth Abrahamsson (1985, red) ”Högskolans bildningsprogram – finns det? Om bildning och humaniora som allmän medborgarkunskap eller yrkesmässig kvalifikation” Uppföljning & Policystudier 1985:2
 • Abrahamsson Kenneth (1985) Se upp för den knapphändige medborgaren!, i Kommunförbundet (1985) Kommunerna inför de nya medierna. Stockholm Abrahamsson, Kenneth (1986) Adult participation in Swedish higher education. A study of organizational structure, educational design and current policies Almqvist&Wiksell International, Stockholm 1986
 • Abrahamsson, Kenneth och Rubenson, Kjell (1986, red.) Den nya utbildningsklyftan. Nittiotalets utmaning. Stockholm: Liber Utbildningsförlaget
 • Abrahamsson, Kenneth (1988, red.) Det stora kunskapslyftet. Svensk vuxenutbildning inför år 2010. Stockholm: Liber Utbildningsförlaget.
 • Abrahamsson, K. (1991, red.)Hela vuxenutbildningen! En framtidsbild i historiens ljus Stockholm: Utbildningsförlaget Brevskolan
 • Abrahamsson, Kenneth (1995, red.) Europaskolan, svensk utbildning och det nya Europa. Stockholm: Publica.
 • Abrahamsson, Kenneth, (1999). Vocational education and training in Sweden. Thessaloniki: CEDEFOP .
 • Abrahamsson, Kenneth, (2000, red.). Innovationssystem, kluster och kompetensblock. Fyra essäer om innovationer och kompetens, Nya jobb och företag nr 21. Stockholm: RALF.
 • Abrahamsson, Kenneth; Abrahamsson, Lena; Björkman, Torsten; Ellström, P-E & Johansson, Jan (2002, red.) Utbildning, kompetens och arbete. Lund: Studentlitteratur.
 • Abrahamsson, Kenneth (2006) Lärande i arbetslivet – den dolda vuxenpedagogiken, ingår i Lena Borgström och Petros Gougoulakis (2006, red.) Vuxenantologin. Grundbok om vuxnas lärande. Stockholm: Atlas Akademi.
 • Abrahamsson, Kenneth (2007) Yrkesutbildning eller allmänutbildning. Om gymnasieskolan, generella kunskaper och jämlikhet., ingår i Jonas Olofsson (2007)Utbildningsvägen – vart leder den? Om ungdomar, yrkesutbildning och försörjning. Stockholm: SNS: Förlag.
 • Abrahamsson, Kenneth och Gunhild Wallin (2007) Katekes för ett lärande arbetsliv. Stockholm: Premiss Arenagruppen.
 • Abrahamsson, Kenneth (2008) Från arbetarhögskola till forskningscirkel. Svenska bildningsvägar i utbildningsexpansionens samhälle. Stockholm: Premiss Förlag Abrahamsson, Kenneth (2009) Banbytare, livsberättelser och lärande – en efterskrift, ingår i Ludvig Rasmusson Det krokiga lärandet. Stockholm: NTG-Lärande/Paraplyprojektet
 • Abrahamsson, Kenneth (2009) Det nya läroriket. Från formell vuxenutbildning till lärande regioner. Stockholm:Premiss Förlag
 • Abrahamsson, Kenneth (2016) Att förutsäga arbetets framtid. Då, nu och sedan. Futurion 2016:02
 • Abrahamsson, Kenneth (2017) Europeiska socialfonden i Sverige 1995 – 2017. En lärande berättelse. Svenska ESF-Rådet.
 • Abrahamsson, Kenneth (2018) Framtidens arbetsliv, nya kompetenskrav och ungdomars jobb. Ingår i Olofsson, Jonas&Wikström, Fredrik (2018, red) Unga inför arbetslivet. Om utanförskap, lärande och delaktighet. Lund: Studentlitteratur
 • Abrahamsson, Kenneth (2019, red. m.fl.) Folkbildning&Forskning. Årsbok 2019. Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s